Föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ som förskoleform
En föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Tårtan drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och vårdnadshavare utgör medlemmarna. Pedagogerna är anställda av den ekonomiska föreningen. På Tårtan sköter personalen den pedagogiska verksamheten och föräldrarna resten, vilket bl.a. innebär: lokal, städ, ekonomi, HR och IT.

Att vara förälder på ett föräldrakooperativ kräver extra engagemang och ansvarstagande men ger tillbaka i form av insyn i verksamheten, möjlighet att påverka och en familjär och trygg miljö.

Åtaganden som förälder på Tårtan:

Städ- och matveckor
Som förälder på Tårtan blir man tilldelad två-tre veckor per år som man har ansvar för att städa lokalerna (tisdag, onsdag torsdag samt en helgstädning). På fredagen i städveckan har man även ansvaret för att laga lunch åt barnen och pedagogerna. Föräldern som lagar mat är naturligtvis varmt välkommen att också äta lunch.

Höst- och vårstädning
Förutom städveckor har vi gemensam storstädning en gång per termin. Vi träffas en heldag (lördag) för att storstäda. Det är obligatorisk närvaro för en person/familj. Det brukar bli en trevlig dag då vi får tillfälle att göra riktigt fint på Tårtan och lära känna varandra lite bättre.

Bidra i styrelsearbetet
För att få ett föräldrakooperativ att fungera väl är föräldrarna viktiga. Insatsen kommer variera över tiden, men man bör räkna med att man någon gång under sina år på Tårtan kommer att behövas i förskolans styrelse. Styrelsearbetet varierar i intensitet beroende på vad som händer på förskolan och styrelsemöten hålls i regel en gång i månaden.