Föräldrainsats

Familjerna på föräldrakooperativet Tårtan bidrar med en föräldrainsats som är viktig för att verksamheten ska fungera bra.

Att vara förälder på ett föräldrakooperativ kräver extra engagemang och ansvarstagande men ger tillbaka i form av insyn i verksamheten, möjlighet att påverka barnens vardag samt en familjär och trygg miljö.

Din insats som förälder på Tårtan:

Städveckor

Som förälder på Tårtan blir man tilldelad två-tre veckor per år som man har ansvar för att städa lokalerna på kvällarna (tisdag, onsdag, torsdag samt en helgstädning).

Höst- och vårstädning

Förutom städveckor har vi gemensam storstädning en gång per termin. Vi träffas en heldag (lördag eller söndag) för att storstäda. Det är obligatorisk närvaro för en person per familj. Det brukar bli en trevlig dag då vi får tillfälle att göra riktigt fint på Tårtan och lära känna varandra lite bättre!

Bidra i styrelsearbetet

För att få ett föräldrakooperativ att fungera väl är föräldrarna viktiga.

Insatsen kommer variera över tiden, men man bör räkna med att man någon gång under sina år på Tårtan kommer att behövas i förskolans styrelse.

Styrelsearbetet varierar i intensitet beroende på vad som händer på förskolan. Styrelsemöten hålls i regel en gång i månaden.

Varje år tilldelas varje familj en till två poster på Tårtan. 

Nedan följer exempel på några av styrelseposterna:

  • Ordförande
  • Ekonomiansvarig
  • Personalansvarig
  • Suppleant
  • Introduktionsansvarig

Nedan följer exempel på ansvarsposter:

  • Städansvarig
  • Trivselansvarig
  • IT-ansvarig
  • Valberedning

De som inte tilldelats en styrelse-/ansvarspost tillhör automatiskt fixargruppen.