Föräldrainsats

Städveckor
Som förälder på Tårtan blir man tilldelad två-tre veckor per år som man har ansvar för att
städa lokalerna på kvällarna.
Höst- och vårstädning
Förutom städveckor har vi gemensam storstädning en gång per termin. Vi träffas en heldag
(lördag eller söndag) för att storstäda. Det är obligatorisk närvaro för en person per familj.
Bidra i styrelsearbetet
Insatsen kommer variera över tiden, men man bör räkna med att man någon gång under
sina år på Tårtan kommer att behövas i förskolans styrelse.
Styrelsearbetet varierar i intensitet beroende på vad som händer på förskolan.
Styrelsemöten hålls i regel en gång i månaden.

Varje år tilldelas varje familj en till två poster på Tårtan.

Nedan följer exempel på några av styrelseposterna:

  • Ordförande
  • Vice ordförande / Kommunikation
  • Ekonomiansvarig
  • Personalansvarig
  • Lokalansvarig
  • Städansvarig

 

Nedan följer exempel på ansvarsposter:

  • IT-ansvarig
  • Trivselansvarig
  • Valberedning
  • Medlem i fixargruppen som support till Lokalansvarig