Inskolning

På Föräldrakooperativet Tårtan använder vi oss av heldagsinskolning och inskolningsperioden sträcker sig över 14 dagar. Det innebär att barnet tillsammans med en vårdnadshavare är här de tre första dagarna och dag fyra lämnar man sitt barn på förskolan och finns tillhands den resterande tiden av inskolningen. Vi brukar börja inskolningen på en torsdag. Under hela inskolningsperioden kommer barnet mellan kl. 08.45–09.00 och går hem senast kl. 14.30. Den här inskolningen gör att man som vårdnadshavare får en uppfattning av hur barnens dag kommer se ut, man lär känna pedagogerna och ser deras arbetssätt. När barnen får uppleva aktiviteter och rutiner tillsammans med sin vårdnadshavare skapar det trygghet för både barn och vårdnadshavare.