Rutiner för klagomålshantering

Om du/ni som vårdnadshavare har klagomål på Tårtans verksamhet används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

Vid vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du/ni efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med förskolechefen.

Detta kan Du/ni givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Förskolechefen tar emot ditt klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.

Förskolechefen ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Steg 3

Är du/ni ej nöjd efter steg 2 kontaktar du huvudman i styrelsen som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal.

Samtliga samtal skall dokumenteras.