Köregler & öppettider​

Föräldrakooperativet Tårtan har idag ett eget kösystem.

Föräldrarna registrerar sitt intresse för förskolan via Stockholms stads hemsida ”Mina sidor” där dom ställer sig i Tårtans egen kö.

Innan förskolan erbjuder plats som sker via annordnarwebben bokas det in en visning för familjerna. På visningen är det en rundvisning av lokalerna samt en informationsdel. Visningen tar ca 45-60 minuter.

Intagningen sker i turordning efter ködatum. Förtur kan endast ges vid följande situationer:
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s äldre barn går före yngre.

Det finns inga restriktioner eller kostnader kopplade till att ställa sig i kö för en plats.

 

Tårtans öppettider

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska förskoleverksamheten tillhandahållas inom ramtiden kl.6.30 – 18.30. Enligt undersökning är behovet på Förskolan Tårtan idag kl.07:45-17. Inför varje termin skickas tidlappar ut till samtliga föräldrar för att undersöka behoven. Om behov finns kan förskolan ändra på antingen öppningstiden eller stängningstiden.