Föräldrakooperativ som förskoleform

En föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Tårtan drivs som en ekonomisk förening, där föräldrar och vårdnadshavare utgör medlemmarna. Pedagogerna är anställda av den ekonomiska föreningen. På Tårtan sköter rektorn och övriga pedagoger det pedagogiska arbetet. Att vara förälder på ett föräldrakooperativ kräver extra engagemang och ansvarstagande, men ger tillbaka i form av insyn i verksamheten, möjlighet att påverka i högre utsträckning, högre personaltäthet samt en familjär och trygg miljö.