Verksamheten

Förskolan Tårtan är ett föräldrakooperativ, vi har plats för 25 barn men anpassar gruppens storlek utifrån ålder och behov på de barn vi har inskrivna för tillfället. Så antalet kan variera mellan 20-25 barn. Förskolan har 5 pedagoger. Vi arbetar utifrån Lpfö 18, vår egen verksamhetsplan och likabehandlingsplan och följer Stockholms stads riktlinjer. Vi har en åldersblandad avdelning där barnen vistas tillsammans stora delar av dagen. Vi utgår från barnen och ser till att det blir en blandning av att vara i helgrupp varvat med att vara i åldersindelade grupper. Varje vecka innehåller temaarbete, utelek, rörelselek, Friskis & Svettis, yoga, sång och musik, sagor och skapande. Vi ger barnen kulturevenemang av olika slag. Vi samarbetar med några närliggande föräldrakooperativ och har bl.a gymnastik tillsammans.