Verksamheten

Om oss

Förskolan Tårtan är ett föräldrakooperativ med 23 barn och 5 pedagoger. Vi arbetar temainriktat och kontinuerligt med vår innemiljö, barns inflytande, språk, matematik, naturvetenskap, skapande och rörelse. Vi lägger stort värde på utevistelsen.

I vårt arbetslag finns engagerade, närvarande pedagoger som kontinuerligt utvecklar sin yrkesroll. Vårt förhållningssätt utmärks av att vi ser barnen som kompetenta individer med respekt och en lyhördhet för deras vilja och förmåga. Genom att vara goda förebilder för barnen synliggör vi en respekt och förståelse för varandra. Vår verksamhet med barnen i fokus ska inspirera, stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Vi har en åldersblandad avdelning där barnen vistas tillsammans större delen av dagen. Vi ser många fördelar med att barnen möts över de olika åldrarna och lär av varandra. I vår verksamhet delas även barnen in i olika åldersgrupper för att lättare kunna tillgodose de olika intressen och behov som finns.

Varje vecka innehåller temaarbete, utelek, rörelselek, Yoga, experiment, sång och musik, sagor och skapande. Vi ger barnen kulturevenemang av olika slag ett par gånger per termin.

Vi arbetar efter Läroplanen (LpFö -18), Stockholms stads förskoleplan, vår egna verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Då vi tycker att det är extra viktigt att våra blivande skolbarn får träffa jämnåriga kompisar har vi ett bra samarbete  med två närliggande föräldrakooperativ. Vi träffas en gång/vecka och arbetar skolförberedande med fokus på social träning och stärkt självförtroende. Gruppen består då av 11-13 femåringar.

Barngruppen

Det finns 23 barn på Tårtan i åldrarna 1-5 år. I barngruppen arbetar två stycken förskollärare och tre stycken barnskötare.

Öppettider

Våra öppettider är för närvarande begränsade till mellan 08–17.00, men vi tillämpar Stockholms stads riktlinjer och erbjuder vid behov öppet inom ramtiderna 06.30-18.30 helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

  • Tidigare stängning: En dag i månaden har Tårtan planeringsmöte vilket innebär att vi stänger kl 15.45. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni förskolechefen, så ordnar vi ett alternativ.
  • Stängda heldagar: 2 dagar per läsår har personalen planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni förskolechefen, så ordnar vi ett alternativ.
Förskoleavgift

Vi följer Stockholms stads taxor och avgifter. Avgiften baseras på den sammanlagda inkomsten i ett hushåll och på hur många barn det finns i familjen och ev. inom barn- skolomsorg. Betalning sker från den dagen barnet har fått plats inom förskolan och betalas 12 månader om året.

Förälder

Från den dag barnet börjar hos oss så startar även föräldrarnas och pedagogernas samarbete om och kring barnet. Som förälder blir man nu en del av förskolan liksom övriga i familjen såsom syskon, släkt och vänner och vi vill och önskar att alla ska känna sig välkomnade och trygga hos oss.

Vi har två föräldramöten och två utvecklingssamtal per år.

Maten

För närvarande har förskolan en inhyrd Catering-firma som har ett ekologiskt tänk och lagar maten omsorgsfullt från grunden.
Förskolan har en anställd måltidsvärdinna som förbereder våra mellanmål. Hon bakar eget bröd, gör egen müsli och skämmer bort oss med stadens godaste bananpannkakor!

Lite kort om måltiderna på Tårtan:

  • Frukost serveras vid lämning utifrån barnens behov.
  • Lunchen serveras 11:15. Meny för hela veckan publiceras i Tyra-appen i början av veckan.
  • Mellanmål serveras omkring 14:30 och består bland annat av fil, yoghurt, flingor, bröd med pålägg, smoothie, bananpannkakor, egen müsli och nybakat bröd.
Utöver detta har barnen två fruktstunder under dagen; den ena på morgonen vid 9:15 i samband med morgonsamlingen, och den andra senare på eftermiddagen vid 16:30.