Verksamheten

Om oss

Förskolan Tårtan är ett föräldrakooperativ med 23 barn och 5 pedagoger. Vi arbetar temainriktat och kontinuerligt med vår innemiljö, barns inflytande, språk, matematik, naturvetenskap, skapande och rörelse. Vi lägger stort värde på utevistelsen.

I vårt arbetslag finns engagerade, närvarande pedagoger som kontinuerligt utvecklar sin yrkesroll. Det förhållningssätt vi har gentemot barnen ska vara att vi ser barnen som kompetenta individer med respekt och en lyhördhet för deras vilja och förmåga. Genom att vara goda förebilder för barnen synliggör vi för dem en respekt och förståelse för varandra. Vår verksamhet med barnen i fokus ska inspireras, stimulera och utmana varje barns utveckling och lärande.

Vi har en avdelning där barnen vistas tillsammans under stora delar av dagen men delas in i olika åldersgrupper för vissa aktiviteter. Varje vecka innehåller temaarbete, utelek, rörelselek, sång och musik, sagor och skapande. Vi ger barnen kulturevenemang av olika slag ett par gånger per termin.

Vi arbetar efter Läroplanen (LpFö -18), Stockholms stads förskoleplan, vår egna verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Då vi tycker att det är extra viktigt att våra blivande skolbarn får träffa jämnåriga kompisar har vi ett bra samarbete  med två närliggande föräldrakooperativ. Vi träffas en gång/vecka och arbetar skolförberedande med fokus på social träning och stärkt självförtroende. Gruppen består då av 11-13 femåringar.

Barngruppen

Det finns 23 barn på Tårtan i åldrarna 1-5 år. I barngruppen arbetar två stycken förskollärare och tre stycken barnskötare.

Öppettider

Våra öppettider är för närvarande begränsade till mellan 07.30–17.00, men vi tillämpar Stockholms stads riktlinjer och erbjuder vid behov öppet inom ramtiderna 06.30-18.30 helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

  • Tidigare stängning: En dag i månaden har Tårtan planeringsmöte vilket innebär att vi stänger kl 15.45. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni förskolechefen, så ordnar vi ett alternativ.
  • Stängda heldagar: 2 dagar per läsår har personalen planering, utvärdering och fortbildning. Det innebär att förskolan är stängd hela den dagen. Om ert barn behöver barnomsorg de dagar det inträffar kontaktar ni förskolechefen, så ordnar vi ett alternativ.
Förskoleavgift

Vi följer Stockholms stads taxor och avgifter. Avgiften baseras på den sammanlagda inkomsten i ett hushåll och på hur många barn det finns i familjen och ev. inom barn- skolomsorg. Betalning sker från den dagen barnet har fått plats inom förskolan och betalas 12 månader om året.

Förälder

Från den dag barnet börjar hos oss så startar även föräldrarnas och pedagogernas samarbete om och kring barnet. Som förälder blir man nu en del av förskolan liksom övriga i familjen såsom syskon, släkt och vänner och vi vill och önskar att alla ska känna sig välkomnade och trygga hos oss.

Vi har två föräldramöten och två utvecklingssamtal per år.

Köket

Maten som serveras är närproducerad och lagas från grunden av, i möjligaste mån, ekologiska råvaror.

  • Frukost serveras vid lämning utifrån barnens behov.
  • Lunchen serveras 11:15. Meny för hela veckan sätts upp på förskolan på måndagar.
  • Mellanmål serveras omkring 14:30 och består bland annat av fil, yoghurt, flingor, bröd med pålägg och dryck.
Utöver detta har barnen två fruktstunder under dagen; den ena på morgonen vid 9:15 i samband med morgonsamlingen, och den andra senare på eftermiddagen vid 16:30.
Högtider och traditioner

Vi följer årets högtider och traditioner såsom påsk, halloween och lucia. Vi firar förskolans dag och vi bjuder in till föräldrafrukost och drop-in fika. Innan sommarledigheten samlas alla barn, pedagoger och föräldrar för en traditionsenlig sommarpicnic. Utöver detta brukar styrelsen ordna After work/After förskola.

%d bloggare gillar detta: