Verksamheten

Om oss
-Vi arbetar efter Läroplanen (LpFö -98), Stockholms stads förskoleplan, vår egna verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

-Öppettiderna är för närvarande 8:00 – 17:00. Vi följer Stockholm stads ramtider.

-Pedagogerna på Tårtan trivs tillsammans och arbetar aktivt för att utveckla verksamheten.

-Vi har en avdelning där barnen vistas tillsammans under stora delar av dagen men delas in i olika åldersgrupper för vissa aktiviteter. Varje vecka innehåller temaarbete, utelek, rörelselek, sång och musik, sagor och skapande.

-Vi ger barnen kulturevenemang av olika slag ett par gånger per termin.

-Platser för vår dagliga utevistelse är t.ex. Bellevueparken, Hagaparken, Tårtans gård och våra egna smultronställen. Vi åker också regelbundet i väg för naturupplevelser.

-Då vi tycker att det är extra viktigt att våra blivande skolbarn får träffa jämnåriga kompisar har vi ett bra samarbete  med två närliggande föräldrakooperativ. Vi träffas en gång/vecka och arbetar skolförberedande med fokus på social träning och stärkt självförtroende. Gruppen består då av 11-13 femåringar.

Barngruppen
Det finns 23 barn på Tårtan i åldrarna 1-5 år. I barngruppen arbetar två stycken förskollärare och tre stycken barnskötare.

Förskoleavgift
Vi följer Stockholms stads taxor och avgifter. Avgiften baseras på den sammanlagda inkomsten i ett hushåll och på hur många barn det finns i familjen och ev. inom barn- skolomsorg. Betalning sker från den dagen barnet har fått plats inom förskolan och betalas 12 månader om året.

Förälder
Från den dag barnet börjar hos oss så startar även föräldrarnas och pedagogernas samarbete om och kring barnet. Som förälder blir man nu en del av förskolan liksom övriga i familjen såsom syskon, släkt och vänner och vi vill och önskar att alla ska känna sig välkomnade och trygga hos oss.

Vi har två föräldramöten och två utvecklingssamtal per år.

Köket
Vi har en egen kokerska som lagar all mat från grunden och till så stor del som möjligt av ekologiska produkter. Det är en varierad husmanskost. Vi serverar lunch och mellanmål.

Högtider och traditioner
Vi följer årets högtider och traditioner såsom påsk, halloween och lucia. Vi firar förskolans dag och vi bjuder in till föräldrafrukost och drop-in fika. Innan sommarledigheten samlas alla barn, pedagoger och föräldrar för en traditionsenlig sommarpicnic. Utöver detta brukar styrelsen ordna After work/After förskola.

Annonser